Мұғалімдер сайты
Бастауыш сынып / Дене шынықтыру
23 ноябрь 2016
7376
0

ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ 1 СЫНЫП ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ САБАҚ ЖОСПАР ҚМЖ

 

 Ұзақ мерзімді жоспар:

1) 1-сынып:

6-кесте

Ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері

Тақырып/ Ұзақ мерзімді жоспардың мазмұны

Оқыту мақсаттары

1-тоқсан

1-бөлім – Денсаулықты білу және түсіну

 

 

Қауіпсіздік ережесі.

Дене тәрбиесі дегеніміз не

1.3.4.4.   Бірқатар дене жаттығуларын орындау кезінде қиындықтар мен тәуекелдерді анықтау

1.3.1.1 Денсаулық туралы жалпы түсінік алу, дене белседілігін ұғыну.

Күн тәртібі, таңғы жаттығу және серігу

1.3.2.2  Жаттығуларды орындау кезінде денені ширатып   шынықтырудың маңызын сипаттау.

1.3.3.3  Дене жаттығуларын орындау кезінде ағзадағы физикалық өзгерістерді анықтау

Жүгіру және жүру

1.1.2.2 Негізгі дене қозғалыстарын және олардың қарапайым дене жаттығуларымен қалай байланысты болатынын білу

Секіру және лақтыру

1.1.1.1 Қарапайым дене жаттығуларын орындауда негізгі қимыл-қозғалыс машықтарын біледі, жасай алу

1.3.5.5. Дене қимылдарына қатысу мүмкіндіктерін анықтау

2-бөлім – Ойын арқылы өзара қатынас және қарым-қатынас дағдыларын дамыту

 

 

Рөлдік -сюжеттік қозғалмалы ойындар

1.2.8.8  Түрлі қарапайым әрекеттерді орындау кезінде өзінің рөлін білу және басқаларының рөлін анықтап тани бастау

Бірқатар қимыл-қозғалыс дағдылары

 

1.1.2.2 Негізгі дене қозғалыстарын және олардың қарапайым дене жаттығуларымен қалай байланысты болатынын білу

1.2.2.2.  Әрекет мақсаттарына қол жеткізу үшін өз бетінше қалай жұмыс істеу керек екендігін білу

Шағын  топта және жұпта қарым-қатынас жасау дағдылары

1.2.1.1 Дене қызметін орындау және оған қатысу кезінде қозғалыс идеяларын, стратегияларын және жоспарларын білу және түсіну

1.2.3.3 Түрлі дене жаттығулары орындауда қолайлы  оқыту ортасын құру маңыздылығын мойындай отырып, кеңістік, ресурстар мен идеяларды білу және бөлісу

Дене тәрбиесінің пайдасы

 

1.3.5.5. Дене қимылдарына қатысу мүмкіндіктерін анықтау

2-тоқсан

3-бөлім – Гимнастикалық жаттығулар арқылы шығармашылық және сыни тұрғыдан ойлау

 

Қауіпсіздік ережесі.

Сымбат және үйлестіру

1.3.4.4.   Бірқатар дене жаттығуларын орындау кезінде қиындықтар мен тәуекелдерді анықтау

1.3.2.2  Жаттығуларды орындау кезінде денені ширатып шынықтырудың маңызын сипаттау.

Бірқатар гимнастикалық фигуралар үйрену.

1.1.2.2 Негізгі дене қозғалыстарын және олардың қарапайым дене жаттығуларымен қалай байланысты болатынын білу

Қарапайым гимнастикалық снарядтарда қозғалу.

1.1.5.5 Түрлі кеңістіктерде бірқатар қарапайым іс-қимылдарды білу және орындай алу

1.1.4.4. Қозғалыс машықтары бойынша өзінің күшті жақтарын және кемшіліктерін сипаттай білу

Сенің жеке физикалық мүмкіндіктерің.

1.2.2.2.  Әрекет мақсаттарына қол жеткізу үшін өз бетінше қалай жұмыс істеу керек екендігін білу

1.2.5.5.  Өзінің шығармашылық тапсырмаларының күшті жақтарын және жақсартуды қажет ететін жақтарын іздеу және бақылау

4-бөлім – Қазақтың ұлттық қозғалыс ойындары

 

Қазақ халқының салт дәстүрі мен мәдениетін таныстыру.

1.2.7.7 Дербес және топтық қызметті орындау кезінде өзара қалай әрекет етуді білу,патриоттықтың негізделуін түсіну

1.3.5.5. Дене қимылдарына қатысу мүмкіндіктерін анықтау

Қозғалмалы ойындар арқылы тарту.

1.2.5.5.  Өзінің шығармашылық тапсырмаларының күшті жақтарын және жақсартуды қажет ететін жақтарын іздеу және бақылау

1.2.6.6 Тақырыптарды, көңіл күйлер мен эмоцияларды жеткізу үшін кейбір композициялық элементтермен танысу және пайдалану

3-тоқсан

5-бөлім –  Ойын арқылы қозғалыс дағдыларын үйрету

 

Қауіпсіздік ережесі.

Дене белсенділігі кезінде жүрек соғысы және  тыныс алуы

1.3.4.4.   Бірқатар дене жаттығуларын орындау кезінде қиындықтар мен тәуекелдерді анықтау

1.3.3.3  Дене жаттығуларын орындау кезінде ағзадағы физикалық өзгерістерді анықтау

Ойын-жеке физикалық қасиеттерді  дамыту құралы

1.3.1.1 Денсаулық туралы жалпы түсінік алу, дене белседілігін ұғыну.

1.1.4.4. Қозғалыс машықтары бойынша өзінің күшті жақтарын және кемшіліктерін сипаттай білу

Кеңістік динамикасы және қозғалыс

1.1.5.5 Түрлі кеңістіктерде бірқатар қарапайым іс-қимылдарды білу және орындай алу

Құралдармен қозғалмалы ойындар

1.1.3.3 Дене жаттығуларының әр түрінде қозғалыстарды орындау мәнмәтінінде уақыт, кеңістік, салмақ пен бір қалыптылық түсініктері туралы білу

6-бөлім – Қозғалмалы ойындар арқылы қимыл-тірек аппаратын дамыту

 

Түрлі жаттығулар арқылы денені басқару дағдылары

1.3.4.4. Бірқатар дене жаттығуларын орындау кезінде қиындықтар мен тәуекелдерді анықтау

1.2.2.2.  Әрекет мақсаттарына қол жеткізу үшін өз бетінше қалай жұмыс істеу керек екендігін білу

Тірек қимыл жаттығуларын дамыту.

1.2.8.8  Түрлі қарапайым әрекеттерді орындау кезінде өзінің рөлін білу және басқаларының рөлін анықтап тани бастау

1.1.4.4. Қозғалыс машықтары бойынша өзінің күшті жақтарын және кемшіліктерін сипаттай білу

Доппен ойын

1.2.3.3 Түрлі дене жаттығулары орындауда қолайлы  оқыту ортасын құру маңыздылығын мойындай отырып, кеңістік, ресурстар мен идеяларды білу және бөлісу

1.2.5.5.  Өзінің шығармашылық тапсырмаларының күшті жақтарын және жақсартуды қажет ететін жақтарын іздеу және бақылау

Секіртпемен орындалатын ойындар. 

1.2.1.1 Дене қызметін орындау және оған қатысу кезінде қозғалыс идеяларын, стратегияларын және жоспарларын білу және түсіну

1.2.6.6 Тақырыптарды, көңіл күйлер мен эмоцияларды жеткізу үшін кейбір композициялық элементтермен танысу және пайдалану

4-тоқсан

7-бөлім: Ойын арқылы қарым-қатынас пен әлеуметтік дағдылар

Қауіпсіздік ережесі

Ойын арқылы шығармашылық қабілеттер

1.3.4.4.   Бірқатар дене жаттығуларын орындау кезінде қиындықтар мен тәуекелдерді анықтау

1.2.8.8  Түрлі қарапайым әрекеттерді орындау кезінде өзінің рөлін білу және басқаларының рөлін анықтап тани бастау

Комуникативті дағдыларын дамыту ойындары.

1.1.2.2 Негізгі дене қозғалыстарын және олардың қарапайым дене жаттығуларымен қалай байланысты болатынын білу

1.2.4.4 Таңдалған дене жаттығуларын орындау кезінде қарапайым ережелерді және құрылымдық тәсілдерді атап өту және пайдалану

Ойынға шығармашылық идеялар

1.2.5.5.  Өзінің шығармашылық тапсырмаларының күшті жақтарын және жақсартуды қажет ететін жақтарын іздеу және бақылау

1.2.6.6 Тақырыптарды, көңіл күйлер мен эмоцияларды жеткізу үшін кейбір композициялық элементтермен танысу және пайдалану

Жеке қозғалыс белсенділігі

1.1.6.6. Қарапайым, өзгертілген дене жаттығуларын орындау кезінде туындауға мүмкін тәуекелдерді және қиындықтарды білу

8-бөлім – Салауатты өмір салтын қалыптастыру

 

Ашық ауада физикалық қозғалыс.

1.3.4.4. Бірқатар дене жаттығуларын орындау кезінде қиындықтар мен тәуекелдерді анықтау

1.3.1.1 Денсаулық туралы жалпы түсінік алу, дене белседілігін ұғыну.

Жылдамдық күш пен ептілік.

1.1.3.3 Дене жаттығуларының әр түрінде қозғалыстарды орындау мәнмәтінінде уақыт, кеңістік, салмақ пен бір қалыптылық түсініктері туралы білу

Секіруді дамыту үшін тапсырмалар

1.1.5.5 Түрлі кеңістіктерде бірқатар қарапайым іс-қимылдарды білу және орындай алу

Эстафета және қозғалмалы ойындар

1.2.5.5.  Өзінің шығармашылық тапсырмаларының күшті жақтарын және жақсартуды қажет ететін жақтарын іздеу және бақылау

1.2.2.2.  Әрекет мақсаттарына қол жеткізу үшін өз бетінше қалай жұмыс істеу керек екендігін білу

 

Пікір беру